De kerk Orsanmichele

De naam Orsanmichele is feitelijk een samenvoeging van San Michele in Orto en komt van het feit dat de kerk gebouwd is op de huidige plaats van een klein oratorium in de groententuin van een voormalig klooster (orto betekent in het Italiaans groententuin).

Het oospronkelijke oratorium werd gebouwd in de 9de eeuw en vervolgens afgebroken in 1420 om er plaats te maken voor een graanbeurs. Omwille van een brand werd in 1337 beslist om een nieuw gebouw op te richten in gotische stijl, bestaande uit drie verdiepingen met een overdekte graanbeurs (loggia) op het gelijkvloers en opslagplaatsen op de andere twee verdiepingen. Het gebouw in zijn huidige toestand dateert van rond 1380 toen beslist werd om de graanbeurs naar een andere plaats in de stad te verhuizen. Voor die gelegenheid werden de open bogen van de overdekte markt dichtgemetst en kreeg de beurs zijn definitieve kerkelijke functie.

Reeds bij de oprichting van de graanbeurs werd deze al gauw een gebedsruimte omwille van de aanwezigheid van een wonderdadig Madonnabeeld dat er werd bewaard.

Exterieur: de 14 nissen met beelden die op iedere pilaar staan zijn de patroonheiligen van de verschillende gilden van de stad. De belangrijkste beelden zijn Johannes de doper van Lorenzo Ghiberti en Sint Joris van Donatello.

Interieur: het interieur van de kerk valt op door de veelvuldig aangebrachte fresco’s op wanden en gewelven. Wie goed kijkt ziet op sommige plaatsen in de kolommen nog de stortkokers waarlangs het graan naar binnen werd gestort. Het belangrijkste onderdeel van het interieur is echter het monumentale marmeren tabernakel uit 1359.

Momenteel zijn de 2de en de 3de verdieping ingericht als museum van de sculpturen.

 

Openingsuren

Dagelijks van 10.00 tot 17.00 met uitzondering van de maand Augustus waarbij maandag als vaste sluitingsdag geldt.

Inkom gratis

 

Ligging

De kerk bevindt zich in Via de’ Calzaiuoli tussen Piazza del Duomo en Piazza della Signoria