Het belang van een Nederlandstalige bemiddelaar

Hoeveel mensen dromen er niet van om een huis te kopen in het zonnige Toscane. Het is een streek die nogal geliefd is bij buitenlanders, denken we maar aan beroemdheden zoals Tony Blair, Sting, het Nederlandse koningshuis, Andrea Boccelli of als we het dichter bij huis zoeken de Belgische politiekers Guy Verhofstadt en Karel de Gucht.

Natuurlijk zijn het niet enkel beroemdheden die een woning in Toscane hebben en zijn er gelukkig nog voldoende huizen voorhanden voor wie een lager budget ter beschikking heeft.

casa colonica Toscana

Trager en complexer dan in eigen land

Misschien wel de belangrijkste raadgeving is dat de verkoop er in Italië in het algemeen veel trager en complexer aan toe gaat dan in België en Nederland.  En de wetgeving inzake vastgoed die voortdurend verandert, maakt het er allemaal niet eenvoudiger op.

Bovendien moet de informatie die nodig is om de akte te kunnen verlijden bij verschillende instanties opgevraagd worden: kadaster, gemeente en “conservatoria”.

Welke info heb je nodig vooraleer een voorschot te storten?

Italiaanse eigenaren denken nogal gemakkelijk en niet altijd terecht dat alle documenten in hun bezit in orde zijn, maar in de praktijk blijkt het dikwijls niet het geval te zijn.

De nodige info vergaren, is niet altijd evident want om bvb het bouwdossier in te kunnen kijken, heb je als kandidaat koper de toelating van de eigenaar nodig.

Het bouwdossier op de gemeente laat je best controleren door een geometra (technische figuur die enkel in Italië bestaat en een groot deel van de job van architect kan uitvoeren) die je zelf aanstelt  zodat je zeker bent dat hij jouw belangen verdedigt.

Om de kadastrale gegevens en de hypotheken na te trekken, is geen toelating nodig van de eigenaar en dat kan de makelaar voor je doen.

De rol van de makelaar en de rol van de Italiaanse notaris

De voorlopige koopovereenkomst kan door de makelaar opgesteld worden maar als buitenlander vertrouw je het beter toe aan de notaris die ook de akte verlijdt. Er zijn in de meeste gevallen geen extra kosten aan verbonden.

6 (800x714)

Het voorschot wordt niet op een derdenrekening van de makelaar of de notaris gestort maar wordt bij ondertekening overgemaakt aan de verkoper. Het klopt inderdaad dat in geval dat de verkoop niet doorgaat door de schuld van de verkoper deze wettelijk verplicht is om het dubbele van het voorschot terug te betalen maar hiervoor moet je een proces starten. Reken daarbij dat je een Italiaanse advocaat moet betalen en het rechtssysteem in Italië tot de traagste van Europa behoort en je dus nooit weet wanneer je hardverdiende spaarcenten terugkeren.

De Italiaanse notaris is zowel een staatsambtenaar die werkt voor het Ministerie van Justitie als een beoefenaar van vrij beroep. Hij stelt de akte op conform de wil van de partijen en de Italiaanse wet.  Hij moet de voorschriften van de wet volgen om te voorkomen dat de akte bij latere controles ongeldig wordt verklaard.

In  2010  werd een wet goedgekeurd die bepaalt dat de werkelijke toestand moet overeenkomen met de kadasterplannen. Wie valse verklaringen aflegt bij  het verlijden van de akte, riskeert dat de akte ongeldig wordt verklaart. Bijkomend probleem is dat je misschien wel een woordje Italiaans spreekt maar dat de technische termen in het contract toch nogal specifieke vaktaal zijn waardoor je feitelijk al van bij het begin veroordeeld bent. Bovendien spreken de meeste Italiaanse makelaars geen enkele andere taal waardoor wij Vlamingen aan onze talenkennis niets hebben.

Het voordeel van een  landgenote als makelaar

foto GretaHet is dus bijna een condizione sine qua non om met een landgenoot of landgenote te werken die je bijstaat in je eigen taal en je stapgewijs door de rompslomp van de verkoopprocedure leidt. Schakel je deze van in het begin in dan is dit zelfs geen extra kost maar een besparing. In Italië betalen namelijk zowel de verkoper als de aankoper de commissie.

De commissie van de aankoper gaat dan naar je eigen Nederlandstalige vertrouwenspersoon terwijl de commissie van de eigenaar naar de Italiaanse makelaar gaat. Om van deze voorwaarde te kunnen genieten, moet je wel het eerste contact met de Italiaanse makelaar via je makelaar laten leggen.

Voor meer info over een woning kopen in Toscane of de rest van Italië kun je contact opnemen met makelaar Greta Phlix, zij woont reeds meer dan 20 jaar in Italië  en is niet alleen erkend makelaar maar heeft ook gestudeerd als klerk. Ze geeft je graag meer info over de verkoopprocedure, welke documenten je nodig hebt, de verschillende contracten, enz.

Greta Phlix: email gphlix@umbrialiving.eu