Ponte Vecchio Firenze

Ponte Vecchio in Firenze

Ponte Vecchio, letterlijk vertaald de oude brug, is één van de beroemdste bruggen ter wereld en dit omdat de brug volgebouwd staat met winkeltjes van juweliers en goudsmeden.

Ponte Vecchio Firenze

De geschiedenis van de Ponte Vecchio gaat zelfs terug tot de Romeinse tijd toen in 120 n.c. de antieke Via Cassia over een brug op deze plaats liep. Aanvankelijk was het een houten brug maar in 1294 werd de eerste stenen brug gebouwd. Net zoals de eerder gebouwde bruggen werd die bij hoogwaterstand van de Arno weggevaagd.

In 1345 werd met de bouw van een nieuwe brug gestart waarop de huidige brug is gebaseerd. Al meteen na de bouw woonden er kooplui op de brug, zowel visverkopers als leerlooiers. Voor hen was deze plaats nabij de Arno zeer interessant, de visverkopers haalden hun vis uit de Arno en de leerlooiers gebruikten het water voor hun werk.

Juweliers en goudsmeden op Ponte Vecchio

Later waren het vooral slagers, vleeshouwers en slachters en ze kregen zelfs de bovenhand op de visverkopers en leerlooiers. Hun afval gooiden ze simpelweg in de Arno. Op een gegeven moment was de stank zo erg dat Groothertog Ferdinando I in 1593 besloot om de huidige ambachtslui te vervangen door juweliers en goudsmeden.

 

ponte vecchio juweliers

Dit deed hij simpelweg door de huurprijzen enorm op te drijven zodat visverkopers, leerlooiers, slagers, slachters en vleeshouwers genoodzaakt waren om andere plaatsen op te zoeken.

De stad was immers eigenaar van de brug met alle winkeltjes errond en buitenlandse bezoekers waren genoodzaakt over de brug te wandelen op weg naar Palazzo Pitti, de hoofdzetel van de hertogelijke familie.

winkel op Ponte Vecchio Firenze

Tot op heden zijn het nog steeds juweliers en goudsmeden die de brug bezetten.

De wandelgang van Vasari

Boven de winkeltjes aan de oostzijde kun je een wandelgang opmerken. Deze werd in 1565 voltooid door Vasari en loopt van Palazzo Vecchio naar Palazzo Pitti. Deze wandelgang diende om de familie De Medici van hun werkplaats (Palazzo Vecchio) naar hun woning (Palazzo Pitti) te brengen zonder zich onder het volk te moeten begeven. (meer info over de wandelgang van Vasari)

Ook kun je in het midden van de brug 3 grote ramen zien die een mooi zicht geven op de Arno. Deze werden op bevel van Mussolini uitgevoerd voor het bezoek van Adolf Hitler aan Firenze.

Ponte Vecchio Firenze

Tevens op het midden van de brug kun je een bronzen buste zien uit 1900 die herinnert aan de beroemdste goudsmid van de stad, namelijk Benvenuto Cellini die leefde van 1500 tot 1571.

Benvenuto Cellini Ponte Vecchio

Ponte Vecchio tijdens WOII

Als je goed rondkijkt dan zie je dat aan de uiteinden van de brug de gebouwen veel moderner zijn dan de rest van de woningen langs de Arno. Tijdens WOII hebben de Duitsers namelijk alle bruggen over de Arno opgeblazen om de toegang tot het historische centrum te blokkeren.

De enige brug die werd gespaard was de Ponte Vecchio, op uitdrukkelijk verzoek van der führer, omwille van zijn uitzonderlijke waarde. Om de toegang tot de brug te kunnen controleren werden dan maar de aanpalende gebouwen gebombardeerd.

Ligging